МОН підготувало покрокову інструкцію для відновлення освітнього процесу на деокупованих територіях

mon pidgotuvalo pokrokovu instrukciju dlja vidnovlennja osvitnogo procesu na deokupovanih teritorijah 06a7a29 - МОН підготувало покрокову інструкцію для відновлення освітнього процесу на деокупованих територіях

Збройні сили України героїчно продовжують звільняти кожний сантиметр української землі від російських загарбників. На деокупованих територіях потроху починає відновлюватися нормальне життя. Навчальний процес також не стоїть на місці. Міністерство освіти і науки України підготувало покрокову інструкцію для відновлення освітнього процесу після звільнення тимчасово окупованих територій та юридичні аспекти.

Що мають робити органів місцевого самоврядування після деокупації тимчасово окупованих територій для поновлення освітнього процесу в закладах загальної середньої освіти:

1. Ужити невідкладні заходи для визначення першочергових потреб галузі освіти для поновлення навчання дітей, які проживають у звільнених населених пунктах, за українськими стандартами та забезпечити гарантоване Конституцією України право на освіту.

2. Ужити заходи до встановлення місця перебування учнів, педагогічних та інших працівників закладів загальної середньої освіти. Встановити зв'язок з учнями та їхніми батьками, які перебували на тимчасово окупованій території, з метою організації навчання.

3. Провести аналіз контингенту учнів, які перебувають на території громади у розрізі населених пунктів (формування списків учнів з переліком першочергових потреб).

4. Створити безпечне освітнє середовище в умовах воєнного стану, провести відповідну роз’яснювальну роботу з учнями, батьками та педагогічними працівниками шкіл, зокрема про ризики, пов’язані із перебуванням у зоні можливого ураження вибухонебезпечними предметами, та дотримання правил поводження з вибухонебезпечними предметами.

5. Провести аналіз забезпеченості учнів та педагогічних працівників підручниками, комп’ютерним та іншим обладнанням для організації навчання.

6. Провести інвентаризацію матеріально-технічної бази закладів освіти. Створити робочі групи із залученням відповідних фахівців та забезпечити проведення:

– технічного обстеження комплексів будівель та споруд закладів освіти;

– обстеження захисних споруд цивільного захисту або пристосованих укриттів безпосередньо у закладах освіти або на відстані не більше 100 м від будівлі;

– інвентаризацію збережених матеріальних цінностей.

7. Організувати повернення евакуйованого майна закладів освіти, необхідного для початку освітнього процесу.

8. З метою уточнення обсягів освітньої субвенції внести зміни (за потреби) до Інформаційної системи управління освітою щодо контингенту учнів (вихованців) та педагогічних працівників закладів освіти після деокупації.

9. Організація освітнього процесу на деокупованих територіях передусім має залежати від безпекової ситуації і визначається рішенням військових адміністрацій. На звільнених територіях з міркувань безпеки всіх учасників освітнього процесу рекомендовано здійснювати навчання в онлайн-режимі.

Організація надання освітніх послуг за дистанційною формою навчання на територіях, де приміщення закладів освіти зруйновані та неможливо здійснити логістичне забезпечення освітнього процесу за наявної інфраструктури, має здійснюватися із залученням закладів освіти, приміщення яких не пошкоджено.

Алгоритм дій органів управління у сфері освіти в умовах деокупації: 

1. Якщо керівник органу управління у сфері освіти та працівники під час окупації територіальної громади (населеного пункту) перебували на території України, підконтрольній українській владі, здійснювали управлінську діяльність, то після деокупації, за умови завершення активних бойових дій та сприятливої безпекової ситуації у населеному пункті, повертаються до місця проживання та приступають до роботи.

2. У разі призупинення роботи органу управління у сфері освіти відповідним рішенням уповноваженого органу видається розпорядчий документ про відновлення його роботи.

3. В інших випадках (втрата установчих документів, печатки, електронних ключів тощо) військовою адміністрацією видається розпорядчий документ про організацію роботи структурного підрозділу з питань освіти.

Першочергові дії керівника органу управління у сфері освіти в умовах деокупації:

1. Вивчити технічний стан комплексів будівель та споруд закладів освіти, провести інвентаризацію збережених у закладах освіти матеріальних цінностей, організувати повернення до закладів освіти евакуйованого обладнання та засобів навчання (формування робочої групи із залученням відповідних фахівців).

2. Провести облік дітей шкільного віку для визначення потреби в закладах освіти залежно від їхньої потужності, цілісності, матеріального забезпечення із залученням відповідних територіальних органів Національної поліції та служб у справах дітей.

3. Визначити перелік закладів, будівлі яких потребують першочергового ремонту (будівництва) та ініціювання перед військовими адміністраціями включення цих закладів до переліку об’єктів для термінового відновлення.

4.Облаштувати захисні споруди цивільного захисту або пристосованих укриттів безпосередньо в закладі освіти або на відстані не більше 100 м від будівлі.

5. Визначити першочергові потреби закладів освіти для організації харчування в умовах дії воєнного стану.

6. Інвентаризувати бібліотечні фонди (за наявності) та визначити потреби в забезпеченні закладів освіти підручниками та посібниками.

7. Вивчити потреби у забезпеченні необхідною комп’ютерною технікою учнів та педагогічних працівників закладів освіти на деокупованих територіях для організації дистанційного навчання.

8. Вивчити потреби в організації підвезення учнів, закупівлі шкільних автобусів.

9. Створити та організувати роботу комісії із залученням відповідних служб щодо вивчення готовності до експлуатації будівель закладів освіти.

10. Підготувати проєкт рішення військової адміністрації щодо форми організації освітнього процесу на деокупованій території.

11. Підготувати відповідні розпорядження про затвердження мережі закладів освіти, закріплення території обслуговування за закладами загальної середньої освіти.

12. Вивчити стан забезпечення педагогічними кадрами закладів освіти звільнених територій. За можливості, залучити до роботи в режимі онлайн учителів, які виїхали до інших регіонів або за кордон.

13. Відновити трудові відносини з керівниками та працівниками закладів освіти, відновити виконання посадових обов’язків відповідно до трудового законодавства. Призначити керівників закладів освіти на період воєнного стану до проведення конкурсу (за потреби).

14. Організувати матеріально-технічне та фінансове забезпечення закладів освіти.

15. Забезпечити (за потреби) пільговий проїзд учнів, вихованців та педагогічних працівників до місця навчання і додому у порядку та розмірах, визначених органами місцевого самоврядування (військовою адміністрацією), за рахунок видатків відповідних місцевих бюджетів.

16. Здійснити організацію медичного обслуговування та харчування у закладах освіти.

Підписатись

Що має робити керівник закладу освіти в умовах деокупації:

1. Ужити заходи щодо готовності до експлуатації будівлі закладу освіти (у разі пошкоджень внаслідок бойових дій) та узгодити із засновником та МНС (розмінування).

2. Здійснити нормативно-правове забезпечення діяльності закладу освіти. Повернути (відновити) печатки закладам освіти й основні документи постійного зберігання: книги обліку видавання документів про освіту, алфавітної книги учнів, статуту ЗО, особових справ, документів з кадрових питань.

3. Організувати документообіг, бухгалтерський облік та звітність відповідно до законодавства.

4. Організувати фінансово-господарську діяльність закладу загальної середньої освіти в межах затвердженого кошторису.

5. Ужити заходи щодо кадрового забезпечення закладів освіти.

6. За погодженням із засновником або уповноваженим ним органом затвердити штатний розпис закладів загальної середньої освіти.

7. Провести тарифікацію.

8. Затвердити режим роботи закладу освіти.

9. Затвердити правила внутрішнього розпорядку закладу.

10. Затвердити посадові інструкції працівників закладу загальної середньої освіти.

11. Затвердити освітню програму закладу загальної середньої освіти відповідно до чинного законодавства, навчальних планів.

12. Ужити заходи щодо відновлення освітнього процесу за можливою формою навчання (очна чи дистанційна).

13. Створити умови для реалізації прав та обов’язків усіх учасників освітнього процесу, зокрема реалізації академічних свобод педагогічних працівників, індивідуальної освітньої траєкторії та/або індивідуальної програми розвитку учнів, формування у разі потреби індивідуального навчального плану.

14. Створити необхідні умови для здобуття освіти особами з особливими освітніми потребами.

15. Створити в закладі загальної середньої освіти безпечне освітнє середовище, забезпечити дотримання вимог щодо охорони дитинства, охорони праці, вимог техніки безпеки.

16. Організувати харчування та медичне обслуговування учнів відповідно до законодавства.

Источник

No votes yet.
Please wait...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *