Чи законно вимагати від вчителя оплатити ремонт зношеної техніки: роз’яснення юриста

chi zakonno vimagati vid vchitelja oplatiti remont znoshenoyi tehniki rozjasnennja jurista 296db61 - Чи законно вимагати від вчителя оплатити ремонт зношеної техніки: роз’яснення юриста

Організація сучасного освітнього процесу не можлива без використання цифрових гаджетів. Одним із пріоритетів МОН є забезпечення вчителів ноутбуками задля створення умов для проведення онлайн уроків. Через деякий час може статися ситуація, коли техніка виходить з ладу і від вчителя вимагають оплатити ремонт. Чи законна така вимога, та як має діяти педагог в подібній ситуації, дізнаємося з юридичного роз’яснення «НУШ».

Будь-яке майно, придбане закладом освіти або державою чи органом місцевого самоврядування з подальшою передачею закладу освіти, ставиться на баланс закладу освіти й може бути передане в користування конкретним працівникам для виконання ними покладених на них трудових обов’язків.

Вчителі, як працівники закладу освіти, підпадають під дію загальних норм про матеріальну відповідальність, Кодексом законів про працю.

Відповідно до ч. 1 ст.130 КЗпПУ, працівники несуть матеріальну відповідальність за шкоду, заподіяну підприємству, установі, організації внаслідок порушення покладених на них трудових обов’язків. Один із таких обов’язків покладений на кожного працівника самим законодавцем. Зокрема, згідно з частиною 2 статті 131 КЗпПУ, працівники зобов’язані дбайливо ставитися до майна підприємства, установи, організації і вживати заходів для запобігання шкоді.

Відповідно до частини 2 статті 130 КЗпПУ, “при покладенні матеріальної відповідальності права і законні інтереси працівників гарантуються шляхом встановлення відповідальності тільки за пряму дійсну шкоду, лише в межах і порядку, передбачених законодавством, і за умови, коли така шкода заподіяна підприємству, установі, організації винними протиправними діями (бездіяльністю) працівника. Ця відповідальність, як правило, обмежується певною частиною заробітку працівника і не повинна перевищувати повного розміру заподіяної шкоди, за винятком випадків, передбачених законодавством”.

Підписатись

Адміністрація закладу освіти може говорити з вчителем щодо оплати ремонту техніки лише після встановлення:

  • факту порушення (неправильне виконання або невиконання) вчителем конкретних трудових обов’язків, покладених на нього трудовим договором, законодавством чи відповідним наказом директора школи;
  • провини вчителя (тобто такі-то протиправні дії (порушення таких-то трудових обов’язків) чи невиконання вчителем таких-то трудових обов’язків, які він зобов’язаний був виконувати й не виконав, були вчинені вчителем умисно або з необережності);
  • наявності прямої дійсної шкоди;
  • причинного зв’язку між порушенням і шкодою (тобто, що саме такі-то протиправні дії чи бездіяльність вчителя призвели до саме такої шкоди).

Відповідно до статті 138 КЗпПУ, “для покладення на працівника матеріальної відповідальності за шкоду роботодавець повинен довести наявність умов, передбачених статтею 130 цього Кодексу”.

Отже, відсутність хоча б однієї з описаних складових не дає право адміністрації школи висувати до вчителя будь-які вимоги, пов’язані з повним або частковим відшкодуванням ремонту ноутбуку.

Згідно з частиною 4 статті 130 КЗпПУ, “на працівників не може бути покладена відповідальність за шкоду, яка належить до категорії нормального виробничо-господарського ризику…”.

Дії вчителя в разі виходу техніки з ладу

Згідно з частиною 5 статті 130 КЗпПУ, працівник, який заподіяв шкоду, може добровільно покрити її повністю або частково. За згодою роботодавця, працівник може передати для покриття заподіяної шкоди рівноцінне майно або поправити пошкоджене.

Зазначена частина 5 статті 130 КЗпПУ резюмує все вище викладене в цій статті словами “працівник, який заподіяв шкоду“. Тобто, йдеться про однозначне встановлення факту наявності всіх вище описаних чотирьох складових (порушення працівником трудових обов’язків, наявність його провини в такому порушенні, пряма дійсна шкода і причинний зв’язок між протиправними діями працівника і спричиненою такими діями шкодою).

У такому випадку, працівник, який визнав свою провину в спричиненні своїми неправомірними діями чи бездіяльністю шкоди роботодавцеві, “може добровільно покрити її повністю або частково“.

В іншому випадку покриття шкоди може відбутися в порядку, визначеному статтею 136 КЗпПУ, за розпорядженням директора школи в розмірі, що не перевищує середнього місячного заробітку вчителя, через відрахування із заробітної плати працівника. Таке розпорядження має бути зроблене директором школи не пізніше двох тижнів із дня виявлення заподіяної працівником шкоди і звернено до виконання не раніше семи днів із дня повідомлення про це працівникові. Якщо працівник не згоден із відрахуванням або його розміром, трудовий спір за його заявою розглядається в порядку, передбаченому законодавством.

У решті випадків покриття шкоди проводиться через подання роботодавцем позову до місцевого загального суду.

Источник

No votes yet.
Please wait...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *