Вступна кампанія – 2023: МОН підготувало проєкт порядку прийому на навчання до вишів

vstupna kampanija 2023 mon pidgotuvalo proyekt porjadku prijomu na navchannja do vishiv 7b857f6 - Вступна кампанія – 2023: МОН підготувало проєкт порядку прийому на навчання до вишів

Міністерство освіти і науки України підготувало до громадського обговорення проєкт порядку прийому на навчання для здобуття вищої освіти у 2023 році.

У новому порядку передбачено наступні нововведення щодо проведення вступної кампанії у наступному році:

 • Вступники вступатимуть за результатами НМТ, який буде складатися з чотирьох обов’язкових предметів (української мови, математики, історії України та однієї з іноземних мов (на вибір вступників будуть запропоновані англійська, французька, німецька та іспанська мова)). В окремий день вступники зможуть (за бажанням) скласти додатковий предмет НМТ (фізику, хімію чи біологію), результатом якого можна буде замінити оцінку з історії України або іноземної мови. Вступники на мистецькі та спортивні спеціальності складатимуть НМТ та творчий конкурс. Замість результатів НМТ 2023 року можна буде скористатись результатами НМТ 2022 року або ЗНО 2020/2021 років.
 • Вступників до магістратури зараховуватимуть за результатами єдиного вступного іспиту (ЄВІ) (який поєднує тест загальної навчальної компетентності та тест з іноземної мови (англійської, німецької, французької, іспанської на вибір вступника)) для всіх спеціальностей та єдиного фахового вступного випробування (ЄФВВ) (на спеціальності галузей знань «Соціальні та поведінкові науки», «Журналістика», «Управління та адміністрування», «Право», «Публічне управління та адміністрування», «Міжнародні відносини») чи фахового іспиту в закладі освіти для вступу на інші спеціальності.
 •  Без зовнішніх іспитів (НМТ, ЄВІ, ЄФВВ), а лише за результатами вступних випробувань у закладі вищої освіти можна буде вступити на контракт на основі повної загальної середньої освіти, освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра (освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, ступеня вищої освіти молодшого бакалавра) та освітнього ступеня бакалавра на навчання на спеціальності, яким надається особлива підтримка (53 спеціальності та 11 спеціалізацій). Вступники, які раніше здобули диплом магістра або спеціаліста, зможуть здобувати магістерський рівень за результатами ЄВІ та/або ЄФВВ чи вступних випробувань у закладі вищої освіти за їхнім вибором (крім вступу на спеціальності «Право» та «Міжнародне право»).
 • Надання вступникам рекомендацій для навчання у закладах вищої освіти державної форми власності усіх сфер управління (крім вищих військових навчальних закладів, закладів вищої освіти зі специфічними умовами навчання, військових навчальних підрозділах закладів вищої освіти) та приватної форми власності за державним замовленням, комунальної форми власності за регіональним замовленням буде проводитись за результатами адресного розміщення бюджетних місць, яке оприлюднюється в ЄДЕБО. Планується використовувати широкий конкурс під час вступу до магістратури за спеціальностями галузей знань «Соціальні та поведінкові науки», «Журналістика», «Управління та адміністрування», «Право», «Публічне управління та адміністрування», «Міжнародні відносини».
 • Суттєво зменшується регулювання розподілу бюджетних місць державними замовниками на користь прозорих і повністю автоматизованих процедур.
 • МОН не планує встановлювати поділ бюджетних місць між вступниками на основі повної загальної середньої освіти та освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра (освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, ступеня вищої освіти молодшого бакалавра). Вони братимуть участь у спільних широких конкурсах із використанням однакового розрахунку конкурсного бала, що дозволить розподілити бюджетні місця на користь ліпше підготовлених вступників (загальний перелік широких конкурсів буде винесено в окремий додаток для зручності вступників та приймальних комісій). Сфера розподілу бюджетних місць за рішенням конкурсної комісії державного (регіонального) замовника буде звужена до регіонального замовлення, а також державного замовлення на спеціальності з творчим конкурсом та деякі спеціалізації педагогічних спеціальностей (підготовка вчителів угорської, румунської/молдавської, польської мови і літератури, фахівців з олігофренопедагогіки, ортопедагогіки, сурдопедагогіки та тифлопедагогіки).
 • У вступній кампанії 2023 року не планується використовувати середні бали раніше здобутих документів про освіту та сільський коефіцієнт. Галузевий коефіцієнт буде використаний для підтримки вступників на основі повної загальної середньої освіти та освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра (освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, ступеня вищої освіти молодшого бакалавра) із пріоритетним вибором (перша та друга пріоритетності) однієї зі спеціальностей, яким надається особлива підтримка. Регіональний коефіцієнт буде визначено навесні залежно від воєнно-політичної ситуації в Україні.
 • Буде розширено функціонал особистого електронного кабінету вступника, який дозволятиме подавати як заяви вступників для участі в конкурсному відборі, так і заяви для участі у вступних випробуваннях (крім НМТ). Розраховуємо вкотре зменшити питому вагу заяв, які будуть подані у паперовій формі. Для підтвердження вибору місця навчання достатньо визначитися в особистому електронному кабінеті вступника, який перетворюється на ключовий інструмент вступної кампанії. У разі готовності закладу вищої освіти договір (контракт) про навчання та договір між закладом вищої освіти та фізичною (юридичною) особою, яка замовляє платну освітню послугу для себе або для іншої особи, беручи на себе фінансові зобов’язання щодо її оплати, можуть бути укладені дистанційно. Приймальні комісії закладів вищої освіти перестануть забирати на зберігання оригінали документів про освіту вступників. 
 • Передбачено збереження усіх пільг та пільгових категорій, зокрема для жителів тимчасово окупованих територій. Вступники, які зареєстровані та перебувають на тимчасово окупованій території, зможуть проходити усі процедури вступної кампанії дистанційно та укласти договір про навчання впродовж трьох місяців після початку навчання. Адресне розміщення бюджетних місць для вступників за позитивним результатом співбесіди, квотою-1, квотою-2 та вступників на загальних умовах планується провести одночасно. Застосування пільг для жителів особливо небезпечних територій буде визначено навесні з урахуванням воєнно-політичної ситуації в Україні.
 • Підписатись

 • Вступники будуть допускатись до конкурсного відбору на місця державного (регіонального) замовлення та можуть бути рекомендовані або переведені на такі місця в разі наявності конкурсного бала не менше ніж 130,000 (для дітей загиблих захисників України ця умова не застосовується). Конкурсний бал для вступу на основі повної загальної середньої освіти та освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра (освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, ступеня вищої освіти молодшого бакалавра) не може бути менше ніж 150 балів для спеціальностей «Стоматологія», «Медицина», «Педіатрія» галузі знань «Охорона здоров’я», не може бути менше ніж 140 балів для спеціальностей галузей знань «Право», «Публічне управління та адміністрування», «Міжнародні відносини», спеціальності «Фармація, промислова фармація».
 • З метою уникнення формування малочисленних студентських груп кваліфікаційний мінімум державного замовлення може визначатися закладами вищої освіти для відкритих конкурсних пропозицій зі спеціальностей, які входять до Переліку спеціальностей, яким надається особлива підтримка, кваліфікаційний мінімум за спеціальністю «Економіка» становитиме п’ять місць для усіх конкурсних пропозицій. Державне замовлення з підготовки бакалаврів за денною формою здобуття вищої освіти на основі повної загальної середньої освіти зі спеціальностей галузей знань «Соціальні та поведінкові науки», «Журналістика», «Управління та адміністрування», «Право», «Інформаційні технології», «Сфера обслуговування», «Публічне управління та адміністрування», «Міжнародні відносини», спеціальностей «Фізична культура і спорт», «Дизайн», «Архітектура і містобудування» може бути розміщено в закладі вищої освіти (територіально відокремленому структурному підрозділі закладу вищої освіти, структурному підрозділі закладу вищої освіти, який розташований в іншому населеному пункті, ніж місцеперебування закладу вищої освіти) в разі, якщо впродовж 2020-2022 року принаймні в один рік сукупний набір вступників на цій основі вступу та формі здобуття освіти на відповідну спеціальність за всіма джерелами фінансування становив не менше 15 осіб.
 • Приймання на навчання за державним замовленням до вищих військових навчальних закладів, закладів вищої освіти зі специфічними умовами навчання, військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти буде проведено за власними Правилами прийому без додержання більшості вимог загального Порядку прийому, як і у 2022 році. Відшкодування коштів державного або місцевого бюджету, витрачених на оплату послуг з підготовки здобувачів вищої освіти, які не завершили навчання, не застосовується до учасників бойових дій та приймання на навчання курсантів до вищих військових навчальних закладів, закладів вищої освіти зі специфічними умовами навчання, військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти.

Зауваження та пропозиції до проєкту можна подавати у формі порівняльної таблиці до 27 грудня 2022 року на електронну пошту: [email protected].

Источник

No votes yet.
Please wait...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *