Питання підготовки педагогічних працівників унормоване

pitannja pidgotovki pedagogichnih pracivnikiv unormovane 6bc7395 - Питання підготовки педагогічних працівників унормоване

23 грудня 2022 року за № 1669/39005 в Міністерстві юстиції України зареєстровано наказ Міністерства освіти і науки України від 11 листопада 2022 року № 1006 «Деякі питання розміщення державного (регіонального) замовлення, поєднання спеціальностей (предметних спеціальностей), спеціалізацій та присвоєння професійних кваліфікацій педагогічних працівників закладами фахової передвищої, вищої освіти».

Наказ унормовує низку актуальних питань, що стосуються підготовки педагогічних працівників.

Підписатись

Першочергової уваги заслуговує врегулювання питання присвоєння професійних кваліфікацій педагогічних працівників та часткових (додаткових) професійних кваліфікацій у сфері освіти. Цим реалізовано взаємозв’язок системи підготовки вчителів із професійними стандартами, адже професійні кваліфікації, що присвоюють заклади фахової передвищої та вищої освіти, визначені професійними стандартами відповідних професій. Варто зазначити, що саме сфера освіти є успішним прикладом виокремлення часткових професійних кваліфікацій, що присвоюють за результатом опанування здобувачами додаткових спеціалізацій.

Окремо варто звернути увагу на те, що наказ забезпечує можливість реалізації норми законодавства щодо присвоєння професійної кваліфікації педагогічного працівника особам, які здобули вищу освіту за іншими, крім галузі знань 01 «Освіта/Педагогіка», спеціальностями, освітня програма яких передбачає присвоєння професійної кваліфікації педагогічного працівника. Професійні кваліфікації в такому випадку присвоюватимуться відповідно до затвердженого переліку.

Загалом втілений підхід щодо присвоєння професійних кваліфікацій педагогічних працівників закладами освіти наповнює конкретними механізмами реалізації відповідних норм освітнього законодавства та є практичним кроком на шляху розвитку системи кваліфікацій.

Іншим важливим моментом, на який варто звернути увагу, є оновлення переліку предметних спеціальностей спеціальності 014 «Середня освіта» (за предметними спеціальностями), за якими здійснюється розміщення державного (регіонального) замовлення та формування єдиного (в межах галузі) переліку предметних спеціальностей зазначеної спеціальності та спеціалізацій спеціальностей 015 «Професійна освіта» (за спеціалізаціями) та 016 «Спеціальна освіта», за якими здійснюється розміщення державного (регіонального) замовлення. У зв’язку із зазначеним, втратила чинність низка наказів Міністерства освіти і науки, що врегульовували зазначене питання.

Крім зазначеного, врегульовано питання підготовки педагогічних працівників на рівні фахової передвищої освіти за спеціальностями (предметними спеціальностями) галузі знань 01 «Освіта/Педагогіка», поєднаними з додатковими спеціалізаціями. До цього законодавство регламентувало таку діяльність лише в системі вищої освіти.

Наказ враховує чисельні пропозиції університетів щодо диференціації професійної кваліфікації за результатами здобуття освіти на другому (магістерському) рівні вищої освіти. Професійна кваліфікація «викладач закладу вищої освіти, дослідник» присвоюється особам, які здобули ступінь магістра за освітньо-науковою програмою. 

Источник

No votes yet.
Please wait...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *