Головні досягнення у сфері фахової передвищої та вищої освіти в умовах війни

golovni dosjagnennja u sferi fahovoyi peredvishhoyi ta vishhoyi osviti v umovah vijni ce88568 - Головні досягнення у сфері фахової передвищої та вищої освіти в умовах війни

Не зважаючи на складну ситуацію в країні, що склалася в результаті повномасштабного вторгнення рф, Міністерство освіти і науки України продовжує розвиток інституційного середовища вищої, фахової передвищої освіти.

Одним із головних досягнень в даній сфері в умовах воєнного стану стало затвердження Стратегії розвитку вищої освіти в Україні на 2022-2032 роки та Операційний план її реалізації у 2022-2024 роках.

Документ передбачає реалізацію 5-ти стратегічних цілей:

  1. Ефективність управління в системі вищої освіти. 
  2. Довіра громадян, держави та бізнесу до освітньої, наукової, інноваційної діяльності закладів вищої освіти.
  3. Забезпечення якісної освітньо-наукової діяльності, конкурентоспроможної вищої освіти, яка є доступною для різних груп населення.
  4. Інтернаціоналізація вищої освіти України. 
  5. Привабливість закладів вищої освіти для навчання та академічної кар’єри. 

Реалізація Стратегії дозволить створити ефективну систему вищої освіти, яка задовольняє потреби громадян, економіки та суспільства, має гідну репутацію та є конкурентоспроможною на внутрішньому та світовому ринку освітніх послуг.

Підписатись

Досягнення МОН у сфері фахової перед вищої та вищої освіти в умовах війни

1. Спрощення механізму безпечної вступної кампанії.

З метою забезпечення права осіб на рівний доступ до вищої освіти та у зв’язку зі здійсненням в особливому порядку у 2022 році прийому на навчання для здобуття ступенів молодшого бакалавра, бакалавра запроваджено мультипредметний тест (НМТ). НМТ проводиться з використанням технологій педагогічного тестування у формі комп’ютерного онлайн-тестування з трьох навчальних предметів (блоків): українська мова,математика, історія України. Створено мережу тимчасових екзаменаційних центрів для проведення сесій НМТ (організовано 3 сесії). Здійснено модернізацію Єдиної державної електронної бази освіти (ЄДЕБО) для забезпечення можливості вступу до ЗВО в умовах війни

2. Створення умов доступу до вищої освіти для жителів тимчасово окупованих та особливо небезпечних територій.

Затверджено Порядок зарахування деяких категорій вступників у 2022 році,  який визначає особливості зарахування осіб, які проживають на тимчасово окупованій російською федерацією території України або місце проживання яких зареєстровано (задекларовано) на особливо небезпечній території, для здобуття вищої, фахової передвищої освіти, осіб, які переселилися з тимчасово окупованої російською федерацією території України після 1 січня 2022 року, зокрема щодо ситуації відсутності певних документів під час вступу.

Розширено коло осіб, які можуть проходити вступні випробування у формі індивідуальної усної співбесіди замість національного мультипредметного тесту та в разі отримання кількості балів за кожний з предметів не менше ніж встановлений закладом вищої освіти мінімальний рівень допускаються до участі в конкурсному відборі під час вступу для здобуття вищої освіти на основі повної загальної середньої освіти. Зокрема, відповідно до пункту 4 розділу VIII «Спеціальні умови участі в конкурсному відборі на здобуття вищої освіти» до таких осіб, крім інших, віднесено і осіб:

  • місцем проживання яких є тимчасово окупована територія, територія населених пунктів на лінії зіткнення та адміністративної межі або які переселилися з неї після 01 січня 2022 року;
  • місцем проживання яких зареєстровано (задекларовано) на особливо небезпечній території.

3. Створення умов щодо пільгових категорій вступників та здобувачів вищої освіти.

Пільгові категорії вступників діють відповідно до спеціальних умов участі у конкурсному відборі. Під час вступу для здобуття вищої освіти на основі повної загальної середньої освіти до таких спеціальних умов відносяться такі можливості:

  • зарахування за результатами позитивної оцінки індивідуальної усної співбесіди або творчого конкурсу, квотою-1, квотою-2 на місця державного або регіонального замовлення;
  • переведення на вакантні місця державного або регіонального замовлення осіб у випадках, передбачених Порядком, якщо вони зараховані на навчання за іншими джерелами фінансування на відкриту або фіксовану конкурсну пропозицію.

4. Практична допомога в управлінні закладами вищої та фахової передвищої освіти.

5. Переміщення закладів вищої та фахової передвищої освіти з тимчасово окупованих та особливо небезпечних територій. Тимчасово переміщено 31 заклад вищої освіти, 65 відокремлених структурних підрозділів ЗВО, ЗФПО, 44 закладів фахової передвищої освіти

6. Проведення вступої кампанії у новому форматі, тестування за кордоном. 

 

Источник

No votes yet.
Please wait...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *