Бесплатные дипломы, курсовые и рефераты

ІНФЛЯЦІЙНА СПІРАЛЬ (ИНФЛЯЦИОННАЯ СПИРАЛЬ] - взаємозалежне підвищення заробітної плати та ринкових цін. У зв'язку із підвищенням цін працівники вимагають підвищення заробітної плати, але зростання доходів призводить до збільшення грошової маси, що веде до подальшого росту цін.

ІНФЛЯЦІЙНЕ ЗАСТЕРЕЖЕННЯ [ИНФЛЯЦИОННАЯ ОГОВОРКА] - застереження у контрактах, угодах, договорах, яке перед-бачає зміну оплати, вартості у зв'язку з ін-фляційним підвищенням цін.

ІНФЛЯЦІЙНИЙ КУРС [ИНФЛЯЦИОННЫЙ КУРС] - кредитний ризик, який виникає у разі виходу на нові ринки, що зумовлюється непередбаченим зростанням витрат вироб-ництва.

ІНФЛЯЦІЙНИЙ РИЗИК [ИНФЛЯЦИОННЫЙ РИСК] -Див. Ризик інфляційний.

ІНФЛЯЦІЙНИЙ РОЗРИВ [ИНФЛЯЦИОННЫЙ РАЗРЫВ] - величина, на яку крива сукупних витрат повинна зміститись униз, щоб номінальний чистий національний при-буток (ЧНП) відповідав рівню неінфляцій-ного ЧНП, виробленого за повної зайнятості.

ІНФЛЯЦІЙНІ ОЧІКУВАННЯ [ИНФЛЯЦИОННЫЕ ОЖИДАНИЯ] - прогнозні рівні інфляції, ґрунтуючись на яких. виробники і споживачі будують свою майбутню грошову і цінову політику, оцінюють доходи, витрати, прибуток, кредити.

ІНФЛЯЦІЯ [ИНФЛЯЦИЯ] - зне-цінення грошей, що проявляється у формі підвищення цін на товари першої необхід-ності та послуги, зумовленого не підвищен-ням їхньої якості, а зниженням валютного курсу; зниженням реальної заробітної пла-ти. Спричинюється передусім переповнен-ням каналів грошового обігу надлишковою грошовою масою за відсутності адекватного збільшення товарної маси.

ІНФЛЯЦІЯ АДМІНІСТРАТИВНА [ИНФЛЯЦИЯ АДМИНИСТРАТИВНАЯ] - інфляція, зумовлена адміністративним управлінням цінами.

ІНФЛЯЦІЯ ВБУДОВАНА [ИНФЛЯЦИЯ ВСТРОЕННАЯ] - середній рівень інфляції за певний період.

ІНФЛЯЦІЯ ВИДАТКІВ [ИНФЛЯЦИЯ ИЗДЕРЖЕК] - інфляція, що проявляється у підвищенні цін на ресурси, фактори вироб-ництва, внаслідок чого зростають витрати виробництва та обігу, а з ними і ціни на ви-готовлену продукцію.

© 2019, sesia.com.ua